AFS Medya Logo
AFS MİCE
KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ

AFS MICE kurulduğu günden bu yana, kurumların yaşam döngülerinde tartışmasız en belirleyici role sahip olduğu bilinen kurumsal itibar yönetimi alanında, uluslararası ve yerel ölçekte başarı öyküleri yaratmıştır ve yaratmaya devam etmektedir. AFS, kurumların itibarlarının, kurumsal hedeflerin çok üzerinde, iş ve toplum etiği, iletişim iklimi, sosyal eğilimler, sosyal paydaşların beklenti ve algısı gibi birçok farklı parametreden beslendiği gerçeğinden hareketle, çok boyutlu düşünmeye ve çok yönlü uygulama planları hazırlamaya özen göstermektedir.

  • Hizmet ve ürün kalitesini iyi oluşturabilmek
  • Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet verebilmek
  • Kurum paydaşlarının gelişimini ön planda tutabilmek
  • Kurum içi iş doyumu ve iletişim iklimi dengesini iyi kurabilmek
  • İş etiği konusunda işveren ve çalışanların bir bütün halinde eğitilmelerini sağlamak