AFS Medya Logo
AFS MİCE
MARKA İLETİŞİMİ

Günümüzde markalar, tüketiciyle birebir kurdukları fonksiyonel ve duygusal ilişkilerin derinliğince var olabilmekte ve varlıkları sürdürebilmektedir. Markalar, tüketicinin zihninde yer etmesi, tüketici tarafından tercih edilmesi, sonra defalarca yeniden tercih edilmesi için ürün özellikleriyle olduğu kadar iletişim dili ve tonu ile de farklılaşmak zorundadır. AFS M.I.C.E bu noktada, üründen markaya uzanan bu yolculukta, kurumlara uzman bir bakış açısı sunmaktadır.

  • İletişim tekniklerini kuruma göre iyi belirlemek
  • İletişim kanallarını iyi kullanabilmek
  • Yenilikçi yöntemlerle farklılaşabilme noktasına odaklanmak
  • Markada bağlılık, tutarlılık ve uyum oluşturacak noktaları iyi belirlemek
  • Potansiyel müşteriler için güven ve emniyeti tesis edecek süreklilik arz eden bütünsel pazarlama iletişimleri oluşturabilmek