AFS Medya Logo
AFS MİCE
MEDYA İLİŞKİLERİ

Medya, AFS M.I.C.E’nin profesyonel hizmet verdiği en önemli kurumların başında gelmektedir ve bu nedenle de 'müşteri' olarak algılanır. AFS M.I.C.E’nin medya ilişkilerinde, karşılıklı güven unsuru, dürüstlük, hız ve kalite temeldir. AFS M.I.C.E, müşterileri adına medya ortamını tanımayı, medya aracılığıyla ülke gündemini ve pazar dinamiklerini izlemeyi ve anlamlı sonuçlar çıkarmayı kendine ilke edinmiştir. Bu süreçte kişi ve kurumların marka değerlerini arttırmaya yönelik haber çalışmaları gerçekleştirip, basın bültenlerinin hazırlanılıp servis edilmesi, basın toplantılarının düzenlenmesi, basın davetlerinin yapılması, basın gezilerinin düzenlenmesi gibi kişi ve kurumların basın iletişimlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.

  • Neyin haber değeri taşıdığını iyi analiz edebilmek
  • Bizim için medyanın ilgisini çekebilecek şekilde haberlerin ve tanıtım çalışmalarımızın doğru yönlendirmelerle medyada yer almasını sağlayabilmek
  • Doğru irtibat noktalarının iletişim bilgilerini güncel tutmak
  • Medya ilişkilerinde süreklilik sağlamak ve düzenli bir takvim içerisinde kurumun etkinlikleri ve çalışmaları hakkında basın bültenleri hazırlanması
  • Özel çalışma gerektiren konularda röportajlar organize edilmesi
  • Gerektiğinde medya mensupları ile toplantılar düzenlenmesi
  • Kurum sahibi ve yöneticilerinin toplumsal konularla ilgili görüşlerinin doğru noktalara iletilmesinin sağlanması